# (blog) 2002-4-12 18:03:28


Smékûs is trots om aan te kondigen dat er verse bog in de maak is: "Pong Could Be Bogarcade", verwacht wordt, dat het vrij lang en marginaal wordt.

Google