# (bogdomkantoor) 2007-2-9 16:47:00


Smekes at vandaag spaghetti met bolognesesaus en frietjes. Maatschappelijk onaanvaardbaar uiteraard. Maar als foodmaster kijkt hij daar natuurlijk doorheen...

Google