# (bogdomkantoor) 2007-4-12 11:22:01


Zuurstof werd in 1771 door de Zweedse apotheker Karl Wilhelm Scheele ontdekt. Voor deze ontdekking was de mensheid genoodzaakt water of zand (wit) te ademen. Alhoewel er geschat wordt dat de ontdekking van zuurstof de levenskwaliteit verder heeft opgekrikt dan gelijk welke andere uitvinding, is de bekenheid van de heer Scheele miniem. Bovendien stierf hij paradoxaal genoeg op 43-jarige leeftijd, dit dus ondanks zijn inspanningen op gebied van een gezondere ademmethode. De wereld kan hard zijn...

Google