# (tip) 2002-4-12 21:20:34


Levenswijsheid :

LACH MET ALLES, ACHTER ALLES ZIT EEN HUMORISTISCHE POINT ! DEPRESSIES EN BEGRAFENISSEN ZIJN GEWOON VORMEN VAN EXTREME HUMOR ! IN PLAATS VAN TE BLEITEN ZOU JE BETER LACHEN ! KOM OP !

groewete JEF ( ik zen ne groewete)

Google