# (bogdomkantoor) 2007-5-20 14:57:00


Dokter Frans Dieryck is lid van het Belgisch Oftalmologisch Gezelschap (B.O.G.).

Google