# (bogdomkantoor) 2007-5-29 16:22:31


Ook op deze winderige (haha! winderig!) dag wordt een godvergeten woord in ere hersteld (deze keer onder leiding van Feel): "de kutpuppy"

Google