# (bogdomkantoor) 2007-6-1 20:01:41


Er kwam een Liesje vertellen dat het gemene-bogdom-dag is precies, dus hebben we aan haar been geknaagd en haar koffiekoek afgepakt. Zo gaat dat met de dingen. Na een dag die verder zonder incidenten verliep, kunnen we de volgende politieke prognose verkondigen: volmachten zijn voor losers, en de enige juiste stem bij gelijk welke verkiezingen is een stem op bogdom, want bogdom zorgt voor nieuwe jobs, tenzij u liever geen nieuwe jobs krijgt, want dan zorgen we daar niet voor, tenzij u door communautaire en trilobietische economische omstandigheden dénkt dat u geen nieuwe jobs wilt, maar er eigenlijk wel van doen heeft.
Trilobiet is een mooi woord.
En een erg dood beest.

Google