# (tip) 2007-6-20 16:08:52


Voor onze lieve jongens en meisjes,
een zegswijze van de oude doos:
"hoe heter uwe freter,
hoe frisser uwe pisser!"

Smeekhuis

Google