# (bogdomkantoor) 2007-6-21 11:40:25


Het getal is genoemd naar Wilhelm Nusselt (1882-1957) een Duitse professor op het gebied van massa- en warmtetransport.

Google