# (tip) 2002-4-14 18:41:44


Ik heb mij bedacht , ge kunt ni overal mee lachen.... zeker niet als er iets ergs gebeurt met iemand die je dierbaar is ..

Google