# (sitenieuws) 2002-4-21 17:12:43


Deel 6 van Egidius:

Toen was het dus eindelijk zover. Het gezelschap bevond zich nu op afstand van enkele zweepslagen van de Grote Zee, die zij hier, in het Noorden, plachten aan te treffen."Dus zover is het dan gekomen." zei Egidius, en zette glunderend de armen in de zij, terwijl de gezegende vlo over het water heen tuurde. "Rest er ons uiteraard nog onze Taak Van Hogerhand te vervullen, vooraleer wij onze reis verder kunnen zetten, verblijd door het aangename gewicht dat door de Watersleutel in onze handen geplaatst zal worden."

verder

Google